Boken Rädda Din Hjärna Nu

Vår hjärna är kroppens mest värdefulla organ.

Optimal hjärnfunktion är helt nödvändigt för att klara av att leva och utvecklas i vårt moderna samhälle.

Olyckligtvis lever många med nedsatt hjärnfunktion.

Boken Rädda Din Hjärna Nu är tänkt att inspirera till en livslång hjärnhälsa genom att dagligen bygga upp och förbättra hjärnfunktionen.

Kognitiva nedsättningar ökar

Kognitiva nedsättningar, demens och i synnerhet Alzheimers är bland de svåraste och dyraste utmaningarna och ökar i en oroande takt.

Det drabbar naturligtvis inte bara personen i fråga utan även alla runt omkring.

Kroniska sjukdomar brukar oftast stjäla åratal av kvalitetstid vid slutet av en persons liv, vilket innebär en stor sorg och stress hos vänner och släktingar.

Samtidigt som forskare världen över arbetar för att hitta ett botemedel, vill vi belysa de framgångsrika metoder som redan tillämpas av tusentals läkare och terapeuter.

Denna information är alltför okänd bland människor i allmänhet, men även för hälso- och sjukvårdspersonal inom och utanför vårdsektorn.

Det går att både förebygga och behandla demens, Alzheimers och andra så kallade trasig hjärna-sjukdomar baserat på ett funktionsmedicinskt perspektiv genom ett individanpassat multimodalt livsstilsmedicinskt program (IMMLP).

Boken Rädda Din Hjärna Nu

  • Delar erfarenheter och rapporter från ledande funktionsmedicinska läkare och forskare som framgångsrikt har lyckats behandla tiotusentals demens- och Alzheimerspatienter.
  • Sammanfattar vetenskapliga rapporter om integrativa livsstilsmedicinska behandlingar för att förbättra hjärnans motståndskraft, förebygga och återställa kognitivt åldrande och demens. Här presenterar vi också vår välstuderade IMMLP-modell bland några andra framgångsrika metoder.
  • Erbjuder vägledning till framgångsrik behandling via information om frågeformulär, laboratorieanalyser och annan information.

Läs mer om Brain Reset Now-metoden (du länkas till brainresetnow.se)

Rädda Din Hjärna Nu förklarar hur hjärnan fungerar, hur den bryts ned och hur den kan återställas.

Förutom att förbättra hjärnfunktionerna så ger Rädda Din Hjärna Nu information om möjligheter till andra positiva effekter på din hälsa.

Vår ambition är att tillgängliggöra nya genombrott, speciellt åtgärder och behandlingsmetoder från många, för att förbättra livskvalitet genom att minimera risker för kroniska sjukdomar.

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar och hur du kan förebygga och förbättra dessa tillstånd.

Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som parkinsons, M.S., ADHD, depression, med fler.

470 sidor om hur du kan rädda din hjärna.

Finns som tryckt bok och PDF.

Läs mer och beställ boken i vår shop
Rädda Din Hjärna Nu
Rädda Din Hjärna Nu
Läs mer och beställ boken