Brain Reset Now

Brain Reset Now-metoden handlar om att optimera dina kognitiva funktioner till din ultimata hjärnhälsa.

Det kan ske via ett individanpassat multimodalt livsstilsoptimeringsprogram inklusive kost, näringskosttillskott, fysisk och mental aktivitet och många enkla tips som lätt kan implementeras i din vardag.

Brain Reset Now är en metod för att kvalitativt granska och utvärdera kognitiva obalanser och bedöma funktioner och dysfunktioner för att sedan ge faktabaserad råd och vägledning till ditt kognitiva hälsomål.

Brain Reset Now är baserad på ett funktionsmedicinskt förhållningssätt och en bedömningsmodell som beskrivs i detalj i boken Rädda Din Hjärna Nu.

Brain Reset Now bygger på följande fem punkter:

 • Kunskap om en normal eller optimal integrerad och frisk hjärnfunktion. Vilka avvikelser finns och i så fall vad dessa orsakas av.
 • Vad händer när man får nedsatta hjärnfunktioner som så småningom leder till lindrig nedsatt kognitiv funktion, sinnesstörningar eller neurologiska sjukdomar, som demenssjukdomar.
 • Oavsett om man har en neurologisk diagnos eller inte, så måste man ta nedsättningar i kognitiva funktioner på allvar, söka hjälp för att undersöka grundorsakerna och sedan starta ett program för att återställa och även förbättra sina hjärnfunktioner.
 • Multifaktoriella samverkande orsaker till nedsatta hjärnfunktioner, samt att ta upp viktiga pusselbitar och verktyg som kan ingå i ett multimodalt behandlingsprogram för en friskare hjärna, kropp och själ.
 • Flera övergripande kombinationer av olika metoder för utvärdering av hälsotillståndet för att kartlägga orsaker till nedsatta funktioner för att hitta tillbaka den optimala hjärnhälsan. Vi eftersträvar att hitta en bra balans mellan evidensbaserade studier på stora populationer med optimala tillämpningar för individen.

Den funktionsmedicinska bedömningsmodellen står för:

 • FUNKTIONSEVIDENS: Vetskap om normal och abnormal funktion vad gäller biologi, fysiologi, biokemi, patologi, senescens, cellära, psykologi och näringslära.
 • EPIDEMIOLOGI: Man studerar stora populationer när det gäller hälsofaktorer eller sjukdomsalstrande faktorer.
 • OPTIMAL HÄLSA: Flertal studier har visat hur folk i ”Blues Zones”-områden har en viss typ av livsstil vad gäller mat, motion, sociala förhållanden, tillgång till rent vatten, kultur och liknande under flera tusen år.
 • PILOTSTUDIER: Små kliniska studier med små grupper av människor kan ge en fingervisning, väcka frågor som ligger till grund för större studier.
 • ALLOPATISKA RIKTLINJER: Allopatiska riktlinjer innebär att man följer kliniska riktlinjer/praxis för behandling av symtom eller sjukdomar.
 • EVIDENSBASERAD MEDICIN: En modern användning av forskningsbaserad medicinsk kunskap.
 • BEPRÖVADE TRADITIONELLA MEDICINSKA SYSTEM: Alla kulturer och länder har sedan länge haft medicinska traditioner baserade främst på beprövade örtmediciner.
 • KLINISKA ERFARENHETER: Vår egna kliniska observationer och erfarenheter utöver andra kollegors erfarenheter.
 • PERSONANPASSAD MEDICIN: Personanpassad medicin kallas även precisionsmedicin eller personanpassad livsstilsmedicin.
 • THE N-OF-1 CLINICAL TRIAL: Det finns tydliga begränsningar vad gäller sammanställning av fakta och tolkning av statistiken i gruppstudier som sedan ska tillämpas hos en enskild individ.
 • UTVÄRDERING AV BEHANDLINGAR: Det blir allt viktigare att man tar med bedömningar av livskvalitet och ekonomiska faktorer vid medicinska studier och utvärderingar av behandlingsplaner.

Läs mer om Brain Reset Now-metoden på brainresetnow.se

Du kan även lära dig mer om Brain Reset Now-metoden i boken Rädda Din Hjärna Nu.

Rädda Din Hjärna Nu

Rädda Din Hjärna Nu

Hjärnan är kroppens mest värdefulla organ och dess optimala funktion är helt grundläggande och nödvändigt för att kunna leva och utvecklas i vårt moderna samhälle.

Tråkigt nog lever många av oss med nedbrutna hjärnfunktioner.

Rädda Din Hjärna Nu är en informativ, kraftfull och inspirerande bok som ger dig insikten om vad som krävs för att skydda din hjärna idag inklusive tips och råd om hur du kan förbättra dina hjärnfunktioner.

Rädda Din Hjärna Nu belyser nedsättningar av kognitiva funktioner med fokus på demenssjukdomar, hur du kan förebygga och förbättra dessa tillstånd.

Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra neurodegenerativa besvär som Parkinsons, MS, ADHD, depression med flera, på 470 sidor om hur du kan Rädda Din Hjärna, Nu.

Läs mer och beställ boken