Hälsoresiliens

Vidareutveckla din hälsa och hantera stress bättre! Återhämta dig bättre efter svårigheter, kris, sjukdom och utbrändhet

En stark resiliens gör att vi kan känna oss starka och klara oss bättre både under tider av medvind och motvind

Resiliens

Resiliens handlar om en robust och balanserad motståndskraft och förmågan att återhämta sig från svårigheter, störningar och utmaningar i olika former. Ordet används ofta för att beskriva hur bra ekosystem och människor kan klara sig vid och från olika former av stress, olyckor, katastrofer, svåra sjukdomar, trauma eller andra starka påfrestningar. Ordet resiliens kommer från engelskans resilience, som också kan betyda ’elasticitet’ och ’spänst’.

En definition av resiliens i ekologiska och sociala system handlar om systemets ”förmåga att hantera påverkan utan att övergå i ett mindre önskvärt tillstånd men också dess förmåga till självorganisation och kompetenser vad gäller att lära och anpassa sig”.

Exempelvis visade Europa efter den ekonomiska kraschen 2008 att det fanns en tillräckligt bra resiliens för att kunna studsa tillbaka till mer än ett årtionde av ekonomisk tillväxt. När covid-19-krisen slog till på allvar i början av 2020 blev det enorma påfrestningar på samhället som testade bland annat resiliensen av sjukvårdssystemen i länderna.

Starkaste resiliensen när det gäller hälsan

En bättre resiliens betyder att du har hittat ett hälsosamt sätt att leva, vanor som gör att kroppen har lättare att hämta sig från kriser och lättare kan självreglera, självrena och självläka.

Befolkningsgrupper som har haft och har den starkaste resiliensen mot svåra infektionsreaktioner (som vid covid-19) är barn, ungdomar och friska vuxna människor under 60 år som inte tar läkemedel och inte har samsjuklighet (komorbiditet, närvaron av en eller flera sjukdomar eller diagnoser förutom en primär diagnos).

Svagaste resiliensen när det gäller hälsan

De som har den svagaste resiliensen är ofta sjuka eller bräckliga äldre som dessutom har flera sjukdomar och diagnoser som fetma, högt blodtryck, diabetes, autoimmuna sjukdomar. njursjukdomar och cancer.

Deras svaga resiliens och motståndskraft gör också att de har varit och är den största riskgruppen som behöver skyddas och gruppen som drabbas hårdast av covid-19.

Våra fokusområden när det gäller resiliens handlar om hälsoresiliens, immunresiliens, kognitiv resiliens, detoxresiliens, magtarmresiliens, hormonresiliens och energiresiliens.

Kurser i resiliens

Vi erbjuder kurser inom resiliens. Kurserna inom resiliens ges i minigrupper. Under kurserna fokuserar jag främst på vilka typer av kombinationer av livsstilsåtgärder, födoämnen, kryddor, örter, tillskott och behandlingar som du bäst kan använda för att öka din resiliens.

Temat för de tre första kurserna om resiliens är:

  • Hälsoresiliens (det allmänn hälsotillståndet).
  • Immunresiliens.
  • Kognitiv resiliens.

Dessa tre kurser kommer att erbjudas under sommar och tidig höst tiden som minikurser.

Du hittar mer information om våra kurser här