fbpx

Näringsmedicinska Uppslagsboken

689,00 kr

Artikelnr: 91166 Kategori:

Beskrivning

Näringsmedicinska Uppslagsboken

Näringsmedicinska Uppslagsboken. Välfärdssjukdomarna ökar ständigt och allt fler människor är läkemedelsberoende: Över 5 miljoner svenskar äter läkemedel varje dag. Näringsterapi ger viktiga verktyg att hålla sig frisk eller återvinna sin hälsa. Näringsmedicinska Uppslagsboken tar upp hur näringsmedicin kan användas för att balansera och stärka både kropp och känslor med hjälp av rätt näring. Näringsmedicinska Uppslagsboken behandlar en mängd fakta och vetenskapliga referenser om detta växande komplementärmedicinska område. Boken fungerar som ett uppslagsverk för exempelvis mineraler och vitaminer, aminosyror, fytokemikalier och fettsyror. Den går också att läsa kapitelvis, beroende på hur djupt du vill gå.

Näringsmedicinska Uppslagsboken är en ovärderlig källa till kunskap för dig som är närings- och hälsointresserad, arbetar som näringsterapeut eller kostrådgivare, inom vården eller i privat praktik.

Boken är en informationskälla och ett komplement till råd från läkare, dietister och terapeuter. Den är inte tänkt som ersättning för läkarvård eller läkarundersökning.

Däremot förespråkar boken ett ökat samarbete mellan utövare av alternativ och komplementärmedicin samt skolmedicin.

Boken presenterar generella råd enligt forskning men jag tar inte ansvar för skilda personers hälsa och välmående. Varje person har unika behov och omständigheterna växlar.

Man bör alltid kontakta läkare och/eller terapeut vid ovanliga symtom eller besvär. Om en person är sjuk bör han eller hon besöka legitimerad läkare för att få en diagnos.

Vad andra har skrivit

”Läkare, sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal får idag endast begränsad kunskap i näringslära. Dokumentationen för att näringsämnen är viktiga för prevention och behandling av sjukdom är omfattande. Denna kunskap nedvärderas ofta, samtidigt som allmänhetens intresse för matens och kosttillskottens betydelse för hälsan ökar. Peter Wilhelmssons Näringsmedicinska Uppslagsboken beskriver vidare hur kroppsfrämmande läkemedel påverkar individens näringstillstånd, något som vid långvarig behandling också kan få negativa hälsoeffekter. Att kombinera läkemedels- och näringsmedicinsk behandling förbättrar effekten av läkemedelsbehandling samt minskar förekomst av eventuella biverkningar. Hälso- och sjukvården har allt att vinna på att integrera bokens näringsmedicinska budskap. Uppslagsboken visar vilken kraftfull verkan kost och kosttillskottsbehandling kan ha för att förbättra människors hälsotillstånd. Den är ett utmärkt uppslagsverk att använda för alla som vill hämta mera kunskap angående kost och kosttillskottsbehandling.”
Bo H Jonsson, överläkare, med.dr.

”Peter Wilhelmsson känd som introduktör i Sverige av nya idéer från USA om behandling med vitaminer, mineral, spårelement och antioxidanter m.m. har gett ut en uppslagsbok som bör kunna bli en klassiker i ämnet. USA är självklart ledande inom de flesta medicinska forskningsfälten. Att detta gäller även inom många medicinska områden, som vi i Sverige fortfarande kallar alternativmedicin, är kanske mindre välkänt. Peter Wilhelmsson har under åren gjort mycket för att öka kunskaperna i Sverige om de senaste rönen från USA. Hans nya Näringsmedicinska Uppslagsboken med olika kostprogram ger en utomordentligt intressant överblick över ett fält som ligger både inom skolmedicin och inom alternativmedicin. I början av boken diskuteras nya forskningsmetoder att studera flera faktorer samtidigt. Detta är för mig oerhört viktigt att påpeka, då verkligheten aldrig består av bara en faktor, och då man oftast inom skolmedicinen kräver ”rena” försök med bara en faktor som variabel åt gången. I fortsättningen beskrivs systematiskt nya rön inom området, som tydligt illustrerar den oerhörda utvecklingen, som ägt rum sedan Are Waerland introducerade sina tankar om betydelsen av hälsosam näring i vårt land. Först kommer en översikt över olika typer av kost, som framställts som särskilt hälsosamma. I de följande kapitlen ges en utomordentlig översikt över faktiska kunskaper om den i praktiken mycket stora effekten av felaktig kost och näring. För mig som läkare är det mycket dystert att konstatera hur litet denna kunskap ännu påverkar mina läkarkollegors handlande gentemot sina patienter. I kapitel 8 har jag särskilt glatt mig åt diskussionen om optimala vitaminnivåer. Här avspeglas verkligen hur långt kunskaperna avancerat från ett enkelt konstaterande av miniminivåer för att undvika uppenbara bristsjukdomar i gammal bemärkelse. I kapitel 10 redovisas nya analysmetoder för bedömning av mineralstatus. Avdelningen om tungmetaller, kapitel 11 är upplysande. Kapitlen om fettsyror, aminosyror, probiotika och enzymer ger ytterligare bredd åt framställningen och fyller i vissa delar ut tomrum vad det gäller framställning i tryckt form av dagens kunskaper. Mycket viktiga och intressanta är kapitlen om diagnostik, farlighet och läkemedelspåverkan. Detta är i sanning en nyskapande och visionär bok full av kunskap för den som har tillräcklig bakgrund att förstå, men som ändå är öppen för nya sätt att tänka.”
Per-Arne Öckerman, professor/överläkare i klinisk kemi.

Författare

Peter Wilhelmsson

fil. Kand, fil Mag. Naturläkare (SNLF), Näringsmedicinare (NMTF), certifierad i både anti-aging medicin (ABAAHP, FAARM) och funktionsmedicin (IFMCP), författare till 14 böcker, och föreläsare. Mer om Peter Wilhelmsson »

Ytterligare information

  • Antal sidor: 840 sidor.
  • Upplaga: Tredje upplagan. Den senaste huvudsakliga versionen av boken skrevs 2007. Mindre uppdateringar har gjorts under 2021, D-vitaminrekommendationer som bygger på studier från de senaste decenniet.
  • ISBN: 978-91-983293-5-3.