fbpx

Kapitel 12: Brain Reset Now!

Hur ska man vara uppmärksammad och känna igen symptomen till kognitiva försämringar? En sammanfattning av boken Rädda Din Hjärna Nu! med vägledningar och en multimodal lösning till komplexa obalanser som skapar en Trasig Hjärna. Besök websidan för mer information: RaddaDinHjarnaNu.se

Kapitel 10: Om kosttillskott

Kosttillskott är fortfarande ett mycket kontroversiellt ämne. Här redovisar vi vetenskapligt när och varför man behöver tillskott. Många detaljerade listor av olika livsnödiga näringsämnen och supermat finns i boken. Besök websidan för mer information: RaddaDinHjarnaNu.se

Kapitel 9: Mat är den mest potenta medicinen!

Nya slumpmässiga, dubbelblinda, placebokontrollerade studier har visat att 25 procent av alla demensfall, stroke och hjärtkärlsjukdomar kan förhindras helt genom att öka konsumtionen av B-vitaminrik mat. Är det fortfarande svårt att inse att mat är medicin? Besök websidan för mer information: RaddaDinHjarnaNu.se

Kapitel 7: Trasiga Hjärnan

Fysiskt våld mot hjärnan, giftiga kemikalier, tungmetaller, stress och trauma är några exemplar om hur en Broken Brain uppstår. Dessa ligger ofta i grunden för en kommande neurodegenerativ diagnos oavsett ålder. Besök websidan för mer information: RaddaDinHjarnaNu.se

Kapitel 6: Identifiering av kognitiva nedsättningar

Idag finns inga botemedel mot Alzheimers, varken i Sverige eller resten av världen. När börjar individen att utveckla sin kognitiva nedsättning?  Vad är det för skillnad mellan demens och AD? Det finns mycket vi kan göra idag för att undvika Alzheimers senare i livet. Besök websidan för mer information: RaddaDinHjarnaNu.se

Kapitel 5: Genetik och Hjärnhälsan

Ditt öde ligger inte i dina gener! Om man utsätter de dåliga generna för en optimal miljö, kommer de aldrig riskera individens hälsa. Kunskapen om epigenetik är den mest kraftfulla upptäckten för att du ska bibehålla din hjärnhälsa. Besök websidan för mer information: RaddaDinHjarnaNu.se

Kapitel 4: Din andra Hjärna

Forskare har länge känt till bakterier som bor i oss, men deras närvaro och relevans förblev underskattade tills mikrobiomet upptäcktes. Det visar sig att i våra kroppar överstiger antalet bakterieceller mänskliga celler med cirka 10 till 1, med de flesta ansamlade i mage. Därför kallas magen för den ”andra hjärnan”! Besök websidan för mer information: … Läs mer

Kapitel 3: Signalsubstanser

Balansen mellan hjärnans biokemiska ämnen kallas för neurosignalsubstanser och spelar den viktigaste rollen i individens hälsa eller ohälsa. Hela kroppens belöningssystem och stresshantering påverkas av denna balans! Besök websidan för mer information: RaddaDinHjarnaNu.se