fbpx

Hälsoresiliens

Hälsoresiliens

Vidareutveckla din hälsa och hantera stress bättre!

Återhämta dig bättre efter svårigheter, kris, sjukdom och utbrändhet.

En stark resiliens gör att vi kan känna oss starka och klara oss bättre både under tider av medvind och motvind!

Resiliens

Resiliens handlar om en robust och balanserad motståndskraft och förmågan att återhämta sig från svårigheter, störningar och utmaningar i olika former.

Ordet resiliens används ofta för att beskriva hur bra ekosystem och människor kan klara sig vid och från olika former av stress, olyckor, katastrofer, svåra sjukdomar, trauma eller andra starka påfrestningar.

Ordet resiliens kommer från engelskans resilience, som också kan betyda ”elasticitet” och ”spänst”.

En definition av resiliens i ekologiska och sociala system handlar om systemets ”förmåga att hantera påverkan utan att övergå i ett mindre önskvärt tillstånd men också dess förmåga till självorganisation och kompetenser vad gäller att lära och anpassa sig”.

Exempelvis visade Europa efter den ekonomiska kraschen 2008 att det fanns en tillräckligt bra resiliens för att kunna studsa tillbaka till mer än ett årtionde av ekonomisk tillväxt.

Och när Covid-19 krisen slog till på allvar i början av 2020 blev det enorma påfrestningar på samhället som testade bland annat resiliensen av sjukvårdssystemen i länderna.

Hälsoresiliens

Hälsoresiliens handlar om kapaciteten hos kroppens olika system att återgå till homeostas – ett friskt tillstånd av välmående – efter en yttre utmaning.

Det handlar bland annat om förmågan att återhämta sig efter svårigheter, kris, sjukdom och utbrändhet.

En lämplig resiliensrespons hos till exempel immunsystemet är att kunna eliminera en skadlig inkräktare, som virus eller bakterie, och samtidigt ha förmågan att tolerera oskadliga ämnen, som mat.

Den kognitiva resiliensen handlar bland annat om att stå emot stress och behålla hjärnans vitala funktioner långt upp i åren.

Den bästa hälsoresiliensen

En bättre hälsoresiliens betyder att du har hittat ett hälsosamt sätt att leva, vanor som gör att kroppen har lättare att hämta sig från kriser och lättare kan självreglera, självrena och självläka.

Befolkningsgrupper som har haft och har den starkaste hälsoresiliensen mot svåra infektionsreaktioner (som vid Covid-19) är barn, ungdomar och friska vuxna människor under 60 år.

Det gäller speciellt de som inte tar läkemedel och inte har samsjuklighet (komorbiditet, närvaron av en eller flera sjukdomar eller diagnoser förutom en primär diagnos).

Svagare hälsoresiliens

De som har den svagaste hälsoresiliensen är ofta sjuka eller bräckliga äldre som dessutom har flera sjukdomar och diagnoser som fetma, högt blodtryck, diabetes, autoimmuna sjukdomar, njursjukdomar och cancer.

Deras svaga resiliens och motståndskraft gör också att de har varit och är den största riskgruppen som behöver skyddas och gruppen som drabbas hårdast av Covid-19.

Immunresiliens

Immunresiliens är kapaciteten hos immunsystemet att återgå till homeostas – ett friskt tillstånd av välmående – efter en yttre utmaning.

En lämplig respons hos immunsystemet är att eliminera en skadlig inkräktare, som virus eller bakterie, och samtidigt tolerera oskadliga ämnen, som mat.

Det är viktigt att bygga en robust, naturlig immunfunktion och balanserad immunresiliens.

Immunresiliens är nyckeln till en robust, naturlig immunfunktion.

Kognitiv resiliens

Kognitiv resiliens handlar bland annat om att sinnet och minnet fungerar långt upp i åren.

Kognitiv resiliens är bland annat viktigt för att motverka demenssjukdomar.

Demens är är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar: den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom, därefter kommer vaskulär demens (blodkärlsdemens).

Kognitiv resiliens är nyckeln till en robust och väl fungerande hjärnfunktion.

Målet är en friskare hjärna, kropp och själ långt upp i åren.


 

Referenser Läs mer


 

Immunresiliens - Bättre än att boosta ditt immunsystem

Du kan bättre motstå livets hårda vindar med en starkare resiliens!

Ta din immunitet till nästa nivå:
Du kan återställa din immunresiliens på 90 dagar.

En åttastegs minikurs med videolektioner samt infodokument och frågeformulär att ladda ned, allt för att skapa ett starkare och mer balanserat immunsystem.

Bli medlem i vår Hälsoportal och få tillgång till kursen i ditt medlemskap.