fbpx
Peters Hälsoportal

Hitta och åtgärda tidiga markörer för demenssjukdomar

När det gäller Alzheimers vet vi redan att högt kolesterol och blodsockernivåer kan öka risken för att utveckla sjukdomen under dina äldre år. En ny studie från Boston University i USA visade att förhöjda blodfetter som LDL kolesterol och triglycerider samt förhöjd glukos och nedsatt HDL kolesterol kunde redan vid 35 års ålder indikera en betydelsefull ökad risk att utveckla demenssjukdomar 25–30 år senare. De mesta av forskning kring demens och Alzheimers problematiken är inriktad på personer över 55 år gammal. Information som du finner i boken Rädda Din Hjärna Nu, som Hjärnforskaren, Hayde Bolouri och jag har skrivit betonar betydelsen och vanan att göra regelbundna blodprover för att upptäcka och korrigera tidiga tecken och trender som kopplas till en stark ökad risk för diabetes, demens- och hjärt-kärlsjukdomar.

Det är där den senaste forskningen vid Boston University från den 23 mars, 2022 bekräftar uppmuntran som vi ger i boken – att man ska göra regelbundna hälsokontroller för att hitta avvikande värden som man kan åtgärda med rätt livsstil, kost och kosttillskotts behandling. Nya studien från Boston University mätte korrelationer av Alzheimers med flera kända riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och diabetes vid tentor och under tre vuxna åldersperioder: tidigt (åldrarna 35–50), medeltiden (åldrarna 51–60) och sen (åldrarna 61–70). Riskfaktorerna inkluderade HDL, LDL (eller ”dåligt” kolesterol), triglycerider, glukos, blodtryck, rökning och kroppsmasseindex (BMI).

De fann en koppling mellan lägre nivåer av HDL och höga triglyceridnivåer – mätt i blod så tidigt som vid 35 års ålder – och en högre förekomst av Alzheimers sjukdom flera decennier senare.

Resultaten visade att lägre HDL i tidig och mellersta vuxenålder kan förutsäga Alzheimers. Höga blodsockernivåer – en föregångare till diabetes – under mitten av vuxen ålder är också prediktiva för Alzheimers. Alzheimers kallas för diabetes typ 3 på grund att det ofta orsakas delvis av ett allt sämre blodsocker hantering under minst 20 års tid. Vi vet att genetiska varianten ApoE4 ger ökad risk för demenssjukdomar och när detta kopplas ihop med avvikande labbvärden som speglar statusen av blodfetter och blodsocker så är det en kraftig ökad risk att få mild kognitiv störning som senare utvecklas till någon av demenssjukdomar.

På sidan 454 av Rädda Din Hjärna Nu hittar du ca. 25 markörer som bör ingå i en bra hälsokontroll. Jag tar oftast en blodanalyspanel av ca. 45 olika ämnen som ger mig en bra allmän status och risk-frisk bedömning. Jag åtgärdar det som är avvikande och testar om efter 3–6 månader – om allt är toppenbra väntar jag till nästa års blodprov.

Jag rekommenderar att alla som är mellan 35–50 inta en förebyggande hälsokontroll med mellan 25–50 olika markörer. Om värden är avvikande, få hjälp av en näringsterapeut, hälsocoach, funktionsmedicinare eller integrativ läkare för att rätta till dessa. Sedan när värdena är stabila, testa om er varje eller vartannat år. Om de inte är avvikande och du inte har symtom av hjärndimma, minnesbesvär, m.m. så kan du ta om hälsokontroll blodpanelen var 3:e år tills du kommer upp över 50 års åldern. Efter åren 54–55 så ökar risken starkt så det är bäst att göra din förebyggande blodanalys varje år och korrigera ditt hälsoprogram för att stabilisera avvikande värden.

Med korrigeringen av avvikande blodpanelvärden och symtom med livsstilsåtgärder samt intag av en mer skräddasydd kost och kosttillskottsprogram, så kan man hålla sig flera steg före utveckling av demensbesvär och kroniska besvär. Då kan man verkligen njuta av sina äldre dagar!

Källa: Alzheimer’s & Dementia, The Journal of the Alzheimer’s Association. Midlife lipid and glucose levels are associated with Alzheimer’s disease. 23 mars, 2022.

POW Health Plus