fbpx

Kapitel 9: Mat är den mest potenta medicinen!

Nya slumpmässiga, dubbelblinda, placebokontrollerade studier har visat att 25 procent av alla demensfall, stroke och hjärtkärlsjukdomar kan förhindras helt genom att öka konsumtionen av B-vitaminrik mat. Är det fortfarande svårt att inse att mat är medicin?

Besök websidan för mer information: RaddaDinHjarnaNu.se

Lämna en kommentar