Lektion 9: Strategi för Friskare Hjärna

Registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

En sammanfattande strategi som lägger ihop de viktigaste pusselbitarna för en friskare hjärna. Här sammanfattar vi hur kraftfullt det är med en personanpassad kombination hjärngympa aktiviteter, kost, kosttillskott, miljösanering och cellrening, samt andra viktiga livsstilsbaserade aktiviteter.

Tillbaka till:Kognitiv Resiliens – En vägledning till en mycket bättre kognitiv funktion > Rädda Din Hjärna Nu