Bonus: Peters Hjärngympa

Registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Peter demonstrerar en grupp rörelser och aktiviteter som man kan göra en till tre (1-3) ggr dagligen för att kraftigt öka cirkulationen, syresättning, tillverkning av kväveoxid (NO), koordinationen, balansen, glymfatiska- och lymfsystemet, njurar, lungor och hjärnans plasticitet.

Tillbaka till:Kognitiv Resiliens – En vägledning till en mycket bättre kognitiv funktion > Bonus