fbpx

TRASIG HJÄRNA

Demens
Rädda Din Hjärna Nu
AV PETER WILHELMSSON OCH HAYDE BOLOURI

Boken Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar och hur du kan förebygga och förbättra dessa tillstånd.

Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som Parkinsons, M.S., ADHD och depression, med fler.

470 sidor om hur du kan rädda din hjärna.

Andra, uppdaterade upplagan.

Köp boken Rädda Din Hjärna Nu i webbutiken.

Vår hjärna är kroppens mest värdefulla organ

Hjärnan har ett mycket omfattande nätverk av både ett internnät och ett intranät.

Det interna nätet är uppkopplat inom hjärnans olika områden och intranät delar information mellan hjärnan och resten av kroppen.

Via dessa nätverk kommunicerar olika delar av hjärnan med varandra samt ger och får intryck från alla andra delar av kroppen.

Optimal hjärnfunktion är helt nödvändigt för att klara av att leva och utvecklas i vårt moderna samhälle.

Hjärnans hälsa är beroende av en rad funktioner i andra delar av kroppen och kroppssystem:

Hjärnhälsa

Olyckligtvis lever de allt för många av oss med symtom av nedsatt hjärnfunktion.

Det kan vara allt från hjärndimma, lite sämre minne som man skyller på åldern till en psykiatrisk eller neurologisk sjukdom som har en tydlig medicinsk diagnos.

En trasig hjärna syftar på en hjärna som inte fungerar optimalt.

Det är inte en specifik sjukdom eller en medicinsk diagnos utan är benämningen på en samling hälsotillstånd och diagnoser som ofta har gemensamma underliggande mekanismer, orsaker och behov eller obalanser.

Nedsatt hjärnfunktion

En trasig hjärna beskriver en dysfunktionell hjärna med nedsatt funktion. Denna nedsatta funktion kan handla om psykosociala, kognitiva, biokemiska eller andra bristande hjärnfunktioner.

En trasig hjärna kan vara resultatet av en kombination av till exempel näringsbrist, mage-tarmbesvär, kronisk infektion, tungmetallsförgiftning, insulinresistens, inflammation och mycket annat.

Läkemedel kan hjälpa dig tillfälligt, men om du verkligen vill läka en trasig hjärna behöver du gå till rotorsaken.

Allt är ett stort kommunikationsnätverk, där vissa grundförutsättningar behöver finnas för att hjärnan ska fungera.

OM TRASIG HJÄRNA OCH BROKEN BRAIN AV DR. MARK HYMAN

“There’s a three-pound universe sitting on the top of your body, and its health can transform your life. Of course, I’m talking about the brain. In the world of medicine, there’s a fundamental shift happening when it comes to our understanding of this complex and dynamic organ. Recent research has completely upended the idea that our brains are unchangeable. We now know that we have so much more control over disorders such as anxiety, depression, ADHD, dementia, and more.”

 

För mer information om en trasig hjärna och Broken Brain av dr Mark Hyman, MD., USA,