fbpx

SJÄLVTESTER

Här kan du ladda ned screeningtester, snabbtester och frågeformulär som hjälper dig med en kartläggning av din livsstil och kognitiva status.

Målsättning med dessa formulär är en enkel utvärdering av riskfaktorer för kognitiv nedsättning samt utvärdering av det nuvarande kognitiva tillståndet.

De svar du får efter att ha fyllt i formulären kan fungera som en grov måttstock för bedömning samt motivation för att börja förbättra ditt kognitiva tillstånd.

Ju tidigare du agerar med åtgärder som förnyar dina kognitiva funktioner, desto enklare är det.

Du behöver ha Adobe Acrobat Reader eller motsvarande för att kunna öppna och läsa dessa PDF-filer.

SJÄLVTESTER SOM ALLA KAN GÖRA FÖR ATT HITTA KOGNITIV NEDSÄTTNING TIDIGARE

Följande frågeformulär och självtester kan du använda för att kartlägga den kognitiva funktionen. De är främst avsedda för att ge en grov indikation på Secondary Cognitive Impairment (SCI/pre-MCI) och Mild Cognitive Impairment (MCI).

Ta detta test nu och sedan efter varje månad du genomgår vårt Brain Reset Now-program. Det behöver inte finnas en misstanke om utveckling av MCI eller demens. Det kan vara att man har lätt ADHD, depression, hjärndimma, alltid haft problem med att hitta, m.m.

Om du får flera negativa resultat från flera av dessa självtester och frågeformulär är det hög tid att påbörja vår Brain Reset Now program som beskrivs i kapitel 8–12 i Rädda Din Hjärna Nu.