fbpx

TRASIG HJÄRNA - ETT FUNKTIONSMEDICINSKT PERSPEKTIV

POW Health Plus Rädda Din Hjärna Nu

Inom funktionsmedicinen ser man kroppen som en helhet – som en produkt av gener och livsstilsvanor.

Det är inom funktionsmedicinen viktigt att ta hänsyn till varje individs genetiska förutsättningar, men framför allt hur livsstilens grundpelare på kort och lång sikt kan stödja läkningsprocesser vid sjukdom.

I det funktionsmedicinska perspektivet uppstår en trasig hjärna när vi tappar normala eller optimala hjärnfunktioner.

Underliggande processer och tillstånd som kan vara gemensamma oavsett vilken typ av ”trasig hjärna” diagnos som ställs.

Rädda Din Hjärna Nu
AV PETER WILHELMSSON OCH HAYDE BOLOURI

Boken Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar och hur du kan förebygga och förbättra dessa tillstånd.

Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som Parkinsons, M.S., ADHD och depression, med fler.

470 sidor om hur du kan rädda din hjärna.

Andra, uppdaterade upplagan.

Köp boken Rädda Din Hjärna Nu i webbutiken.

Alla dessa kan bidra till utveckling av dessa tillstånd, speciellt när det finns många av dessa samtidigt:

  • Insulinresistens – Metaboltsyndrom – Diabetes
  • Inflammation
  • Addictions/beroende, speciellt till läkemedel, socker, digitala/sociala medier, droger, alkohol, tobak, m.m.
  • Oxidation, överskott av fria radikala skador
  • Toxicitet: belastningar från miljögifter, t.ex, tungmetaller, kemikalier, elektromagnetiska fält (EMFs)
  • Infektioner: virus (speciellt herpes 1), bakterier, mögel, parasiter
  • Våld mot huvudet av olika slag
  • Stress
  • Sömnbesvär
  • Social isolering, ensamhet

Exempel på faktorer som påverkar hjärnans hälsa och som kan leda fram till en trasig hjärna:

Kognition
Inflammation
Infektioner

Behandlingar för hela hjärnan bör ta hänsyn till både kroppens, själens och hjärnans grundbehov och underliggande processer och tillstånd.

En funktionsmedicinsk terapeut kan hjälpa dig att utvärdera dessa behov samt bidragande orsaker till besvär och föreslå ett behandlingsprogram.

Näringsobalanser är ett gemensamt tillstånd hos nästan alla som har en trasig hjärna.

Att förbättra kosten och skräddarsy näringsintaget med hjälp av näringstillskott har ofta en mycket positiv effekt på hälsan.

Det kan hjälpa till att minska läkemedelsbiverkningar.

I många fall leder det även till ett minskat behov av läkemedel.

OM TRASIG HJÄRNA OCH BROKEN BRAIN AV DR. MARK HYMAN

“There’s a three-pound universe sitting on the top of your body, and its health can transform your life. Of course, I’m talking about the brain. In the world of medicine, there’s a fundamental shift happening when it comes to our understanding of this complex and dynamic organ. Recent research has completely upended the idea that our brains are unchangeable. We now know that we have so much more control over disorders such as anxiety, depression, ADHD, dementia, and more.”

 

För mer information om en trasig hjärna och Broken Brain av dr Mark Hyman, MD., USA,