fbpx
POW Health Plus

Valbevakning: Att Förebygga och att Åtgärda

De senaste dagarna har jag lyssnat på radio P1 när jag kör bil angående rapport och program om valet, om skolsystem, om hälsoforskning, m.m. Då kom jag att tänka på hur vissa saker är självklara och vid andra områden så ser man varken elefanten i rummet eller någon röd tråd.

Vi tar 2 områden som diskuteras aktivt nu under valspurten där man tystar ned eller aktivt pratar om förebyggande aktivitet som spar mycket pengar och bekymmer, men att sådana diskussioner och kopplingar finns överhuvudtaget ej i sjukvårdsdiskussioner, trots decennier av tusentals vetenskapliga studier som visar inom olika områden att förebyggande vård, att åtgärda problem tidigt spar mycket pengar för akutvården eller behandling hos långtidssjuka. Även om man kan senarelägga uppkomsten av dyra kroniska sjukdomar som diabetes, demens och cancer med 3–5 år så blir det gigantiska vinster för samhället, sjukvården, familjen och individen. Men de flesta har inte gjort kopplingar som man hör många gör och diskutera problem inom skolorna och kriminalvården.

Finland lyckas förebygga problem i skolorna mycket bättre än Sverige
Man har t ex hittat en koppling mellan misslyckad skolgång, inkomstnivå, arbetsbrist, social utsatthet och sämre hälsa i framtiden hos de 14% av barn i Sverige som har underkänt när de har gått igenom grundskolan. Dessa barn mår sämre och det mesta av pengarna spenderas senare under högstadiet eller gymnasiet för att hjälpa dem med kurator, stödundervisning, m.m. Man lyckas mycket sämre än t ex Finland där man säkerställer att barn i förskolan och grundskolan för de sociala, psykologiska och skolhjälp de behöver för att klara av grundskoleprov och lyckas bättre i gymnasiet. Insatser som kommer mycket tidigt spar mycket bekymmer och pengar senare.

POW Health Plus

Hjälp till utsatta, fattiga, segregerade barn förebygger kriminalitet/brottslighet
Brottslighet ligger mycket högt på politiska debatter och agendor. En del partier betonar: dubbelt straff, samt olika ”tuffare” tag för att minska brottsligheten, speciellt gängkriminaliteten som har varit ett växande problem de senaste åren.

Vissa partier och politiker pratar om och visar hur förebyggande åtgärder är mycket effektivt för att styra ungdomar bort från en karriär inom brottslighet, speciellt att de inte hamnar i gängkriminaliteten. Man påstår att man kan ge ungdomar möjligheter till vänner, fritidsgårdar, idrott, kultur, gemenskap, utbildning m.m. för att de senare ska hitta arbete och en trygg framtid. Exempel efter exempel visar att man ska både säkra en bättre utbildning och väg in i svenska samhället och ett tryggare gladare liv om man satsar pengar, resurser för att hitta och åtgärda eventuella problem tidigare.

Varför kan man inte dra paralleller mellan friskvård som kan förebygga eller senarelägga sjukdomar som belastar sjukvården och statskassan?

  • Kan det inte vara vettigt att hålla folk friskare, som en viktig partiprogrampunkt när det är viktigt att förebygga så att ungdomar får bra utbildning, bra jobb, att de kan lockas bort från kriminella gäng?
  • Gör inte tandläkare och tandhygienist kontroller för att undvika större och mer kostsamma åtgärder senare om man inte skulle hitta problemet tidigare?
  • Gör vi inte förebyggande service och bilbesiktningar för att hitta inga eller små fel som är billigare att åtgärda än att bli överraskad av mycket större och mer kostsamma problem senare?

Varför tror du att allmänheten och politiker är döva till sunda förnuftet att det är bättre att förebygga och hålla sin hälsa på tipptopp än att ovetande eller förnekande, fortsätta på fel spår som kan ge mycket allvarliga sjukdomar och dessutom kosta samhället mycket pengar.

Vad får ni för respons och argument när ni uppmuntrar politiker och företagare att spendera mera pengar för att hålla oss friska?

POW Health Plus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *